ГОЛОВНА   Новини   ПРО ПРОЕКТ   РЕДАКЦIЯ   КОНТАКТИ  
Почтовая форма

Посилання:

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Наші банери:

Послухати молитви

Архієрейський Собор Руської Православної Церкви 2011 р.

Визначення

У зв’язку з прийняттям Священним Синодом нових редакцій типових статутів єпархій та парафій Руської Православної Церкви, а також у зв’язку із затвердженими даним Освяченим Архієрейським Собором рішеннями Священного Синоду про зміни в порядку управління церковними установами в дальньому зарубіжжі і про утворення Митрополичого округу в Республіці Казахстан

– Освячений Архієрейський Собор постановляє:

1. Пункт 2 глави I Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Вхідні в Руську Православну Церкву Автономні і Самокеровані Церкви, Екзархати, Митрополичі округи, єпархії, Синодальні установи, благочиння, парафії, монастирі, братства, сестринства, духовні навчальні заклади, місії, представництва та подвір’я (далі по тексту Статуту іменовані “канонічні підрозділи”) канонічно становлять Московський Патріархат».

2. Абзац 2 пункту 5 глави I Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Московська Патріархія та інші канонічні підрозділи Руської Православної Церкви, що знаходяться на території Російської Федерації, реєструються в якості юридичних осіб як релігійні організації».

3. Пункт 4 глави III Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«В обов’язки Архієрейського Собору входить:

к) створення, реорганізація та ліквідація Автономних і Самокерованих Церков, Екзархатів, Митрополичих округів і єпархій, а також визначення їх меж і найменувань».

4. Пункт 7 розділу IV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Здійснюючи свою канонічну владу, Патріарх Московський і всієї Русі:

л) затверджує статути Самокерованих Церков, Екзархатів, Митрополичих округів і єпархій;»

5. Пункт 25 глави V Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«В обов’язки Священного Синоду входить:

о) схвалення статутів Самокерованих Церков, Митрополичих округів та Екзархатів;

р) затвердження журналів Синодів Екзархатів, Митрополичих округів».

6. Пункт 6 глави VI Статуту Руської Православної Церкви виключити.

7. Пункт 7 глави VI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Синодальний установами Руської Православної Церкви є:

а) Управління справами, що діє в складі Московської Патріархії на правах Синодальної установи;

б) Відділ зовнішніх церковних зв’язків;

в) Видавнича рада;

г) Учбовий комітет;

д) Фінансово-господарське управління;

е) Відділ релігійної освіти і катехізації;

є) Відділ з церковної добродійності і соціального служіння;

ж) Місіонерський відділ;

з) Відділ зі взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними установами;

і) Відділ у справах молоді;

к) Відділ зі взаємин Церкви і суспільства;

л) Інформаційний відділ;

м) Відділ з тюремного служіння;

н) Комітет зі взаємодії з козацтвом».

8. Пункт 8 розділу VII Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Рішення про утворення або скасування єпархій, що входять у Самокеровану Церкву, та про визначення їх територіальних меж приймаються Патріархом Московським і всієї Русі і Священним Синодом за поданням Синоду Самокерованої Церкви з подальшим затвердженням Архієрейським Собором».

9. Додати главу VII.I в Статут Руської Православної Церкви і викласти її в наступній редакції:

«VII.I. Автономні Церкви.

1. Автономні Церкви, що входять до складу Московського Патріархату, здійснюють свою діяльність на підставі і в межах, наданих Патріаршим Томосом, видаваним відповідно до рішень Помісного або Архієрейського Собору.

2. Рішення про утворення або скасування Автономної Церкви, так само як і визначення її територіальних меж, приймається Архієрейським Собором.

3. Органами церковної влади та управління Автономної Церкви є Собор і Синод, очолювані Предстоятелем Автономної Церкви в сані митрополита або архієпископа.

4. Предстоятель Автономної Церкви обирається її Собором.

5. Предстоятель вступає на посаду після затвердження Патріархом Московським і всієї Русі.

6. Предстоятель є єпархіальним архієреєм своєї єпархії і очолює Автономну Церкву на підставі канонів, даного Статуту та Статуту Автономної Церкви.

7. Ім’я Предстоятеля поминається в усіх храмах Автономної Церкви після імені Патріарха Московського і всієї Русі.

8. Архієреї Автономної Церкви обираються її Синодом.

9. Архієреї Автономної Церкви є членами Помісного і Архієрейських Соборів і беруть участь в їх роботі у відповідності з розділами II і III даного Статуту і в засіданнях Священного Синоду.

10. Рішення Помісного й Архієрейського Соборів і Священного Синоду є обов’язковими для Автономної Церкви.

11. Загальноцерковний суд і суд Архієрейського Собору є церковними судами вищої інстанції Автономної Церкви.

12. Собор Автономної Церкви приймає Статут, який регламентує керування цією Церквою на підставі і в межах, наданих Патріаршим Томосом. Проект Статуту Автономної Церкви підлягає письмовому узгодженню з Патріархом Московським і всієї Русі.

13. Собор і Синод Автономної Церкви діють в межах, визначених Патріаршим Томосом, даним Статутом та Статутом, який регламентує управління Автономної Церкви.

14. Автономна Церква отримує святе миро від Патріарха Московського і всієї Русі.

15. Автономними є:

• Китайська Православна Церква;

• Японська Православна Церква».

16. Пункт 13 глави IX Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Рішення про утворення або скасування єпархій, що входять в Екзархат, і про визначення їх територіальних меж приймаються Патріархом Московським і всієї Русі і Священним Синодом за поданням Синоду Екзархату з подальшим затвердженням Архієрейським Собором».

17. Додати главу IX.I в Статут Руської Православної Церкви і викласти її в наступній редакції:

«IХ.I. Митрополичі округи.

1. Єпархії Руської Православної Церкви можуть бути об’єднані в Митрополичі округи.

2. Рішення про утворення або скасування Митрополичих округів, а також про їх найменування і територіальні межі приймаються Священним Синодом з подальшим схваленням Архієрейським Собором.

3. Рішення Помісного й Архієрейського Соборів і Священного Синоду є обов’язковими для Митрополичих округів.

4. Загальноцерковний суд і суд Архієрейського Собору є для Митрополичого округу церковними судами вищої інстанції.

5. Вища церковна влада в Митрополичому окрузі належить Синоду Митрополичого округу (далі – «Синод округу») під головуванням глави Митрополичого округу. Синод округу складається з єпархіальних і вікарних архієреїв єпархій Митрополичого округу.

6. Синод Митрополичого округу представляє на розсуд Священного Синоду та затвердження Патріарха Московського і всієї Русі проект Статуту Митрополичого округу, при необхідності – проект внутрішнього положення про Митрополичий округ, а також проекти наступних змін до цих документів.

7. Синод округу представляє на розсуд Священного Синоду та затвердження Патріарха Московського і всієї Русі проекти Статутів єпархій Митрополичого округу, парафій, монастирів, духовних шкіл та інших канонічних підрозділів, а також змін (доповнень) до них;

8. Синод округу діє на підставі канонів, даного Статуту, Статуту, що регламентує керування Митрополичим округом, і (або) внутрішнього положення про Митрополичий округ.

9. Журнали Синоду округу представляються Священному Синоду і затверджуються Патріархом Московським і всієї Русі.

10. Архієрей, який очолює Митрополичий округ, обирається Священним Синодом і призначається Патріаршим Указом.

11. Архієрей, який очолює Митрополичий округ, є єпархіальним архієреєм своєї єпархії і очолює управління Митрополичого округу на підставі канонів, даного Статуту та Статуту, що регламентує керування Митрополичого округу.

12. Ім’я архієрея, який очолює Митрополичий округ, підноситься в усіх храмах Митрополичого округу після імені Патріарха Московського і всієї Русі.

13. Єпархіальні та вікарні архієреї Митрополичого округу обираються і призначаються Священним Синодом.

14. Рішення про утворення або скасування єпархій, що входять у Митрополичий округ, і про визначення їх територіальних меж приймаються Патріархом Московським і всієї Русі і Священним Синодом з подальшим затвердженням Архієрейським Собором.

15. Святе миро Митрополичий округ отримує від Патріарха Московського і всієї Русі.

16. В Руській Православній Церкві в даний час є Митрополичий округ в Республіці Казахстан, що знаходиться на території Республіки Казахстан».

18. Пункт 1 глави X Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Руська Православна Церква поділяється на єпархії – місцеві церкви, очолювані архієреєм і об’єднуючі єпархіальні установи, благочиння, парафії, монастирі, подвір’я, монастирські скити, духовні освітні установи, братства, сестринства, місії».

19. Пункт 17 глави X Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Єпархіальний архієрей є повноважним представником Руської Православної Церкви перед відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до діяльності єпархії».

20. Пункт 18 глави X Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«18. Здійснюючи управління єпархією, архієрей:

к) призначає на посаду (звільняє з посади) настоятелів, парафіяльних священиків та інших кліриків;

н) частково або повністю змінює склад парафіяльних зборів при відступі членів парафіяльних зборів від канонічних правил і установлень Руської Православної Церкви, а також при порушенні ними статуту парафії;

п) затверджує на посаді (звільняє з посади) голів ревізійних комісій та скарбників парафій, обраних парафіяльними зборами;

с) затверджує фінансові та інші звіти парафіяльних рад і ревізійних комісій парафій;

т) має право призначати на посаду (звільняти з посади) голову парафіяльної ради, помічника настоятеля (церковного старосту) з введенням таких у склад (виведенням зі складу) парафіяльних зборів і парафіяльної ради;

я3) розпоряджається фінансовими коштами єпархії, укладає від її імені договори, видає доручення, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів;»

21. Додати до пункту 29 глави X Статуту Руської Православної Церкви підпункт наступного змісту:

Єпархіальні збори:

«ж) розглядають щорічні звіти про діяльність єпархіальної ради».

22. Пункт 45 глави X Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Єпархіальне управління є виконавчим органом єпархії, що знаходиться під безпосереднім керівництвом єпархіального архієрея і покликаним, разом з іншими єпархіальними установами, допомагати архієреєві в здійсненні його виконавчої влади».

23. Пункт 10 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Управління парафією здійснюють Єпархіальний архієрей, Настоятель, Парафіяльні збори, Парафіяльна рада, Голова Парафіяльної ради.

Єпархіальному архієреєві належить вище управління Парафією.

Органом контролю за діяльністю Парафії є Ревізійна комісія».

24. Пункт 34 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Органом управління парафії є парафіяльні збори, очолювані настоятелем парафії, який за посадою перебуває головою парафіяльних зборів.

До складу парафіяльних зборів входять священнослужителі парафії, а також парафіяни, які регулярно беруть участь в літургійному житті парафії, гідні за своєю прихильністю Православ’ю, моральним виглядом і життєвим досвідом брати участь у вирішенні парафіяльних справ, які досягли 18-річного віку та не перебувають під забороною, а також не притягнуті до відповідальності церковним чи світським судом».

25. Абзац 2 пункту 35 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«При відступі членів парафіяльних зборів від канонів, даного Статуту та інших установлень Руської Православної Церкви, а також при порушенні ними статуту парафії склад парафіяльних зборів за рішенням єпархіального архієрея може бути змінений повністю або частково».

26. Підпункт г) пункту 43 глави XI Статуту Руської Православної Церкви виключити.

27. Пункт 44 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в такій редакції:

«Парафіяльна рада є виконавчим органом Парафії і підзвітна Парафіяльним зборам».

28. Пункт 45 глави XI Статуту Руської Православної викласти в наступній редакції:

«Парафіяльна рада складається з голови, помічника настоятеля і скарбника».

29. Абзац 1 пункту 46 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Парафіяльна рада:»

30. Підпункти е, і, л пункту 46 глави XI Статуту Руської Православної Церкви виключити.

31. Пункт 48 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Голова парафіяльної ради без довіреності здійснює від імені парафії наступні повноваження:

– видає розпорядження (накази) про прийом на роботу (звільнення) працівників парафії; укладає з працівниками парафії трудові та цивільно-правові договори, а також договори про матеріальну відповідальність (дані повноваження голова парафіяльної ради, який не перебуває на посаді настоятеля, здійснює за погодженням з настоятелем);

– розпоряджається майном і коштами парафії, у тому числі укладає від імені парафії відповідні договори і здійснює інші угоди в порядку, передбаченому даним Статутом;

– представляє парафію в суді;

– має право видавати довіреності на здійснення від імені парафії передбачених даним пунктом Статуту повноважень, а також здійснювати контакти з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями у зв’язку зі здійсненням цих повноважень».

32. Пункт 49 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Настоятель є головою парафіяльної ради.

Єпархіальний архієрей має право своїм одноосібним рішенням:

а) звільнити за власним розсудом настоятеля з посади голови парафіяльної ради;

б) призначити на посаду голови парафіяльної ради (терміном на три роки з правом призначення на новий термін без обмеження кількості таких призначень) помічника настоятеля (церковного старосту) або іншу особу, у тому числі клірика парафії, з введенням його до складу парафіяльних зборів та парафіяльної ради.

Єпархіальний архієрей має право усунути від роботи члена парафіяльної ради, якщо такий порушує канони, положення даного Статуту або громадянського статуту парафії».

33. Пункт 50 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Всі документи, які офіційно виходять від Парафії, підписують Настоятель і (або) голова Парафіяльної ради в межах їх компетенції».

34. Абзац 2 пункту 55 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«У разі виявлення зловживань ревізійна комісія негайно інформує про те єпархіальну владу. Ревізійна комісія має право направити акт перевірки безпосередньо єпархіальному архієрею».

35. Підпункти б і в пункту 58 глави XI Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

В обов’язки ревізійної комісії входить:

«б) проведення в міру необхідності перевірки фінансово-господарської діяльності парафії, збереження та обліку належного парафії майна;

в) щорічна інвентаризація майна парафії».

36. Главу XIV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«XIV. Церковні установи в дальньому зарубіжжі

1. Церковними установами в дальньому зарубіжжі (що нижче іменуються «закордонними установами») є єпархії, благочиння, парафії, ставропігійні і єпархіальні монастирі, а також місії, представництва та подвір’я Руської Православної Церкви, що перебувають за межами країн СНД і Балтії.

2. Вища церковна влада здійснює свою юрисдикцію над цими установами в порядку, визначеному Патріархом Московським і всієї Русі і Священним Синодом.

3. Зарубіжні установи Руської Православної Церкви у своєму управлінні та діяльності керуються даним Статутом та своїми власними статутами, які повинні бути затверджені Священним Синодом при повазі існуючих в кожній країні законів.

4. Зарубіжні установи створюються і ліквідуються рішенням Священного Синоду. Представництва і подвір’я, що знаходяться за кордоном, є ставропігіями.

5. Зарубіжні установи здійснюють своє служіння у відповідності з цілями і завданнями зовнішньої діяльності Руської Православної Церкви.

6. Керівники та відповідальні співробітники закордонних установ призначаються Священним Синодом».

37. Пункт 8 розділу XV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Автономні і Самокеровані Церкви, Екзархати і Митрополичі округи використовують для своїх потреб земельні ділянки, будівлі, у тому числі культові, об’єкти виробничого, соціального, благодійного, культурно-просвітницького та іншого призначення, включаючи віднесені до пам’яток історії та культури, а також будь-яке інше майно, необхідне їм для забезпечення своєї діяльності, що надається державними, муніципальними, громадськими та іншими організаціями та громадянами, у відповідності до законодавства країни перебування Автономної і Самокерованої Церкви, Екзархату і Митрополичого округу, або мають його у власності».

38. Пункт 9 розділу XV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Автономні і Самокеровані Церкви, Екзархати і Митрополичі округи належне їм майно використовують в порядку, встановленому “Положенням про церковне майно”».

39. Пункт 22 розділу XV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Розпорядниками фінансових коштів парафії, монастиря, духовного навчального закладу, братства і сестринства, на основі підзвітності єпархіальному архієрею в межах затверджених ним бюджетів, є, відповідно, голова парафіяльної ради на основі підзвітності парафіяльним зборам і з урахуванням особливостей, передбачених даним Статутом та статутом парафії, намісник чи настоятель (настоятелька) монастиря, ректор духовного навчального закладу, голова братства чи сестринства спільно з членами ради братства і ради сестринства».

40. Пункт 31 розділу XV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Закордонні установи забезпечують себе коштами у відповідності зі своїми можливостями і законами тих країн, на території яких вони знаходяться».

41. Пункт 32 розділу XV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Закордонні установи можуть отримувати дотації з загальноцерковних коштів. Розмір цих дотацій затверджується Патріархом Московським і всієї Русі».

42. Пункт 34 розділу XV Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Закордонні установи використовують належне їм майно в порядку, встановленому “Положенням про церковне майно”».

43. Пункт 3 глави XVII Статуту Руської Православної Церкви викласти в наступній редакції:

«Штамп і круглу печатку мають: Московська Патріархія, Синодальні установи, Автономні і Самокеровані Церкви, Екзархати, Митрополичі округи, єпархіальні управління, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади та інші канонічні підрозділи, що мають статус юридичної особи»

ПАТРІАРХ МОСКОВСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСІ КИРИЛ

Члени Президії Архієрейського Собору:

Митрополит Київський і всієї України Володимир

Митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Володимир

Патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Мінський і Слуцький Філарет

Митрополит Крутицький і Коломенський Ювеналій

Митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир

Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків митрополит Волоколамський Іларіон

Митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр

Митрополит Астанайський і Казахстанський Олександр

Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар

Митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон

Архієпископ Симбірський і Мелекеський Прокл

Єпископ Бакинський і Прикаспійський Олександр

Єпископ Архангельський і Холмогорський Даниїл

Керуючий справами Московської Патріархії митрополит Саранський і Мордовський Варсонофій

По матеріалам сайту РПЦ

Патріарх.ua

Архієрейський Собор РПЦ

Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви
Архієрейського Собору до кліру, чернецтва і всіх вірних чад Руської Православної Церкви
про нагороди Руської Православної Церкви
Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви
Святішого Патріарха Кирила на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Президенту Російської Федерації В.В. Путіну
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Президенту Республіки Білорусь А.Г. Лукашенко
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Прем'єр-міністру Республіки Молдова И.Н. Додону
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Президенту Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєву
митрополита Київського і всієї України Онуфрія на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)
митрополита Крутицького і Коломенського Ювеналія на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)
Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви "Про загальноцерковне прославлення ряду місцевошанованих святих"
Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада – 2 грудня 2017 року. З огляду на особливий статус широкої автономії Української Православної Церкви, керівний центр якої знаходиться в Києві, Священний Синод представив Архієрейському Собору пропозицію, яка надійшла від Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, виділити в самостійну главу положення Статуту Російської Православної […]
Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада – 2 грудня 2017 року. У зв’язку із закінченням терміну повноважень наступних членів Загальноцерковного суду: митрополита Катеринодарського і Кубанського Ісидора (голова), митрополита Володимирського і Суздальського Євлогія, митрополита Брянського і Севського Олександра (секретар), на підставі пункту 1 статті 29 Положення про церковний суд Руської Православної Церкви […]
про монастирі та ченців
Освященного Архієрейського Собору Руської Православної Церкви «Про звернення колишнього митрополита Київського і всієї України Філарета»
Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон виступив з коментарем у зв’язку з поширенням у ЗМІ некоректної інформації про звернення колишнього митрополита Київського і всієї України Філарета до Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирилу і єпископату Російської Православної Церкви від 16 листопада 2017 року. На жаль, агентство «Інтерфакс» в своєму повідомленні […]
Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада - 2 грудня 2017 року.
Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)

Архів матеріалів:

« Жовтень 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Яндекс.Метрика

© 2010-2020 Протоієрей Ростислав Ярема. Всі права збережені. При копіюванні інформації посилання на сайт Патріарх всієї Русі - обов'язково.
Перейти на мобільну версію