ГОЛОВНА   Новини   ПРО ПРОЕКТ   РЕДАКЦIЯ   КОНТАКТИ  
Почтовая форма

Посилання:

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Наші банери:

Послухати молитви

Документи Руської Православної Церкви

Глава XVII. Парафії

1. Парафією є громада православних християн, що складається з кліру та мирян, об’єднаних при храмі.

Парафія є канонічним підрозділом Руської Православної Церкви, перебуває під начальницьким наглядом свого єпархіального архієрея і під керівництвом поставленого ним священика-настоятеля.

2. Парафія утворюється за добровільною згодою віруючих громадян православного віросповідання, які досягли повноліття, з благословення єпархіального архієрея.

Для отримання статусу юридичної особи парафія реєструється державними органами в порядку, передбаченому законодавством країни перебування приходу.

Межі парафій встановлюються Єпархіальною радою.

3. Парафія приступає до своєї діяльності після благословення єпархіального архієрея.

4. Парафія у своїй цивільно-правовій діяльності зобов’язана дотримуватися канонічних правил, внутрішніх встановлень Руської Православної Церкви і законодавства країни перебування.

5. Парафія в обов’язковому порядку відраховує через єпархію кошти на загальноцерковні потреби у розмірі, встановленому Священним Синодом, і на єпархіальні потреби в порядку і розмірах, встановлених органами єпархіальної влади.

6. Парафія у своїй релігійній, адміністративно-фінансовій та господарській діяльності підпорядкована і підзвітна єпархіальному архієрею. Парафія виконує рішення Єпархіальних зборів і Єпархіальної ради та розпорядження єпархіального архієрея.

7. У разі виділення будь-якої частини або виходу всіх членів Парафіяльних зборів зі складу парафії вони не можуть заявляти ніяких прав на парафіяльне майно та кошти.

8. У разі прийняття Парафіяльним зборами рішення про вихід з ієрархічної структури і юрисдикції Руської Православної Церкви, парафія позбавляється підтвердження про належність до Руської Православної Церкви, що тягне припинення діяльності парафії як релігійної організації Руської Православної Церкви і позбавляє її права на майно, яке належало парафії на правах власності, користування або на іншої законної підстави, а також права на використання в найменуванні назви та символіки Руської Православної Церкви.

9. Парафіяльні храми, молитовні будинки та каплиці будуються з благословення єпархіальної влади і з дотриманням встановленого законом порядку.

10. Органами парафіяльного управління є настоятель, Парафіяльні збори, Парафіяльна рада та Ревізійна комісія.

11. Братства і сестринства створюються парафіянами тільки за згодою настоятеля та з благословення єпархіального архієрея. Братства і сестринства мають на меті залучення парафіян до участі в турботах і трудах з підтримання храмів у належному стані, до благодійності, милосердя, релігійно-моральної освіти і вихованню. Братства і сестринства при парафіях складаються під начальницьким наглядом настоятеля. У виняткових випадках статут братства чи сестринства, затверджений єпархіальним архієреєм, може бути представлений для державної реєстрації.

12. Братства і сестринства приступають до своєї діяльності після благословення єпархіального архієрея.

13. При здійсненні своєї діяльності братства і сестринства керуються даним Статутом, постановами Помісних і Архієрейських Соборів, Визначеннями Священного Синоду, Указами Патріарха Московського і всієї Русі, рішеннями єпархіального архієрея та настоятеля парафії, а також цивільними Статутами Руської Православної Церкви, єпархії, парафії, при яких вони створені, і своїм власним статутом, якщо братства і сестринства зареєстровані в якості юридичної особи.

14. Братства і сестринства відраховують через парафії кошти на загальноцерковні потреби у розмірах, встановлених Священним Синодом, на єпархіальні та парафіяльні потреби в порядку та розмірі, встановленими органами єпархіальної влади та настоятелями парафій.

15. Братства і сестринства у своїй релігійній, адміністративно-фінансовій та господарській діяльності через настоятелів парафій підпорядковані і підзвітні єпархіальним архієреям. Братства і сестринства виконують рішення єпархіальної влади і настоятелів парафій.

16. У разі виділення будь-якої частини або виходу всіх членів братства і сестринства з їх складу, вони не можуть заявляти ніяких прав на братське і сестринське майно і кошти.

17. У разі прийняття Загальними зборами братства і сестринства рішення про вихід з ієрархічної структури і юрисдикції Руської Православної Церкви, братства і сестринства позбавляються підтвердження про належність до Руської Православної Церкви, що тягне припинення діяльності братства і сестринства як релігійної організації Руської Православної Церкви і позбавляє їх права на майно, яке належало братству або сестринству на правах власності, користування або на інших законних підставах, а також права на використання в найменуванні назви та символіки Руської Православної Церкви.

1. Настоятель

18. На чолі кожної парафії стоїть настоятель храму, який призначається єпархіальним архієреєм для духовного керівництва віруючими і управління причтом і парафією. У своїй діяльності настоятель підзвітний єпархіальному архієрею.

19. Настоятель покликаний нести відповідальність за справне, згідне з Церковним Уставом звершення богослужінь, за церковну проповідь, релігійно-моральний стан та відповідне виховання членів парафії. Він повинен добросовісно виконувати всі богослужбові, пастирські та адміністративні обов’язки, обумовлені його посадою, згідно постановлень канонів і даного Статуту.

20. В обов’язки настоятеля, зокрема, входить:

а) керівництво причтом у виконанні ним богослужбових та пастирських обов’язків;

б) нагляд за станом храму, його оздобленням і наявністю всього необхідного для здійснення богослужінь відповідно до вимоги богослужбового Статуту та вказівкам Священноначалія;

в) турбота про правильне і побожне читання і спів в храмі;

г) турбота про точне виконання вказівок єпархіального архієрея;

д) організація катехізаторської, благодійної, церковно-суспільної, освітньої та просвітницької діяльності парафії;

е) скликання і головування на засіданнях Парафіяльних зборів;

ж) за наявності для того підстав, призупинення виконання рішень Парафіяльних зборів і Парафіяльної ради з питань віровчительного, канонічного, богослужбового або адміністративно-господарського характеру, з наступною передачею цього питання на розгляд єпархіального архієрея;

з) спостереження за здійсненням рішень Парафіяльних зборів і роботою Парафіяльної ради;

і) представлення інтересів парафії в органах державної влади і місцевого самоврядування;

к) подача безпосередньо єпархіальному архієрею або через благочинного щорічних звітів про стан парафії, про проведену в парафії діяльність і про її роботу;

л) здійснення офіційного церковного листування;

м) ведення богослужбового журналу та зберігання парафіяльного архіву;

н) видача свідоцтв про хрещення та шлюб.

21. Настоятель може отримати відпустку і на час залишити свою парафію виключно з дозволу єпархіальної влади, одержуваному в установленому порядку.

2. Причт

22. Причт парафії визначається в наступному складі: священик, диякон і псаломщик. Кількість членів причту може бути збільшена або скорочена єпархіальною владою на прохання парафії та відповідно до її потреб, у всякому разі, причт повинен складатися не менш, ніж з двох осіб, – священика і псаломщика.

Примітка: посада псаломщика може бути заміщена особою у священному сані.

23. Обрання та призначення священно- і церковнослужителів належить єпархіальному архієрею.

24. Щоб бути рукопокладеним у диякона або священика, необхідно:

а) бути членом Руської Православної Церкви,

б) бути повнолітнім;

в) мати необхідні моральні якості;

г) мати достатню богословську підготовку;

д) мати свідоцтво духівника про відсутність канонічних перешкод до рукопокладення;

е) не перебувати під церковним або цивільним судом;

ж) прийняти церковну присягу.

25. Члени причту можуть бути переміщені і звільнені від своїх місць єпархіальним архієреєм за особистим проханням, за церковним судом або з церковної доцільності.

26. Обов’язки членів причту визначаються канонами та розпорядженнями єпархіального архієрея або настоятеля.

27. Причт парафії відповідальний за духовно-моральний стан парафії та за виконання свого богослужбового та пастирського боргу.

28. Члени причту не можуть залишати парафію без дозволу церковної влади, одержуваного в установленому порядку.

29. Священнослужитель може взяти участь у здійсненні богослужіння в іншій парафії за згодою єпархіального архієрея тієї єпархії, в якій дана парафія перебуває, або за згодою благочинного або настоятеля за наявності посвідчення, що підтверджує канонічну правоздатність.

30. Відповідно до 13-м правилом IV Вселенського Собору священнослужителі можуть бути прийняті в іншу єпархію тільки за наявності відпускної грамоти єпархіального архієрея.

3. Парафіяни

31. Парафіянами є особи православного віросповідання, які зберігають живий зв’язок зі своєю парафією.

32. Кожен парафіянин має своїм обов’язком брати участь у богослужінні, регулярно сповідатися і причащатися, дотримуватися канонів і церковних приписів, здійснювати справи віри, прагнути до релігійно-морального вдосконалення і сприяти добробуту парафії.

33. На обов’язки парафіян лежить турбота про матеріальне утримання причту і храму.

4. Парафіяльні збори

34. Вищим органом управління парафії є Парафіяльні збори, очолювані настоятелем парафії, який за посадою є головою Парафіяльних зборів.

До складу Парафіяльних зборів входять священнослужителі парафії, його засновники, а також парафіяни, які регулярно беруть участь у літургійному житті парафії, гідні за свою прихильністю Православ’ю, моральному вигляду і життєвому досвіду брати участь у вирішенні парафіяльних справ, які досягли 18-річного віку та не перебувають під забороною, а також під церковним або світським судом.

35. Прийом у члени Парафіяльних зборів і вихід з нього здійснюється на підставі прохання (заяви) рішенням Парафіяльних зборів. У разі визнання члена Парафіяльних зборів таким, що не відповідає займаному ним положенню, він може бути виведений з Парафіяльних зборів рішенням Парафіяльних зборів.

При відступі членів Парафіяльних зборів від канонів і установлень Руської Православної Церкви склад Парафіяльних зборів за рішенням єпархіального архієрея може бути змінений частково або повністю.

36. Парафіяльні збори скликаються настоятелем або, за розпорядженням єпархіального архієрея, благочинним, або іншим повноважним представником єпархіального архієрея не рідше одного разу на рік.

Парафіяльні збори, присвячені обранню і переобранню членів Парафіяльної ради, проводяться за участю благочинного або іншого представника єпархіального архієрея.

37. Збори проводяться у відповідності до порядку денного, що подається головою.

38. Голова керує засіданнями відповідно до прийнятого регламенту.

39. Парафіяльні збори правомочні приймати рішення за участю у ньому не менше половини членів. Постанови Парафіяльних зборів приймаються голосуванням простою більшістю, за рівності голосів перевагу має голос голови.

40. Парафіяльні збори обирають з числа своїх членів секретаря, відповідального за складання протоколу засідання.

41. Протокол Парафіяльних зборів підписують: голова, секретар і п’ять обраних членів Парафіяльних зборів. Протоколи Парафіяльних зборів затверджуються єпархіальним архієреєм, після чого прийняті рішення набувають чинності.

42. Рішення Парафіяльних зборів можуть бути оголошені парафіянам у храмі.

43. В обов’язки Парафіяльних зборів входить:

а) збереження внутрішньої єдності парафії і сприяння його духовно-моральному зростанню;

б) прийняття цивільного Статуту парафії, змін і доповнень до нього, які затверджуються єпархіальним архієреєм і вступають в силу з моменту державної реєстрації;

в) прийняття та виключення членів Парафіяльних зборів;

г) подання на затвердження єпархіального архієрея кандидатури голови Парафіяльної ради – церковного старости;

д) обрання Парафіяльної ради та Ревізійної комісії:

е) планування фінансово-господарської діяльності парафії;

ж) забезпечення збереження церковного майна і турбота про його примноження;

з) прийняття планів видатків, включаючи розміри відрахувань на благодійність і релігійно-просвітницькі цілі, та подання їх на затвердження єпархіального архієрея;

і) схвалення планів і розгляд проектно-кошторисної документації на будівництво та ремонт церковних будівель;

к) розгляд і подання на затвердження єпархіального архієрея фінансових та інших звітів Парафіяльної ради та доповідей Ревізійної комісії;

л) затвердження штатного розкладу і визначення змісту членам причту і Парафіяльної ради;

м) визначення порядку розпорядження майном парафії на умовах, визначених даним Статутом, Статутом Руської Православної Церкви (цивільним), Статутом єпархії, Статутом парафії, а також чинним законодавством;

н) турбота про наявність всього необхідного для канонічного відправлення богослужіння;

о) турбота про стан церковного співу;

п) порушення парафіяльних клопотань перед єпархіальним архієреєм і цивільною владою;

р) розгляд скарг на членів Парафіяльної ради, Ревізійної комісії та подання їх Єпархіальному управлінню.

5. Парафіяльна рада

44. Парафіяльна рада є виконавчим і розпорядчим органом Парафіяльних зборів і підзвітна настоятелю і Парафіяльним зборам.

45. Парафіяльна рада складається з голови – церковного старости, його помічника та скарбника. Склад Парафіяльної ради обирається з числа членів Парафіяльних зборів терміном на три роки без обмеження числа переобрань. Єпархіальний архієрей стверджує обрання голови Парафіяльної ради або призначає на цю посаду своїм Указом настоятеля чи іншу особу з введенням його до складу Парафіяльних зборів.

Єпархіальний архієрей має права відсторонити від роботи члена Парафіяльної ради, якщо такий порушує канони, положення даного Статуту або цивільного Статуту парафії.

46. У період між засіданнями Парафіяльних зборів Парафіяльна рада:

а) здійснює рішення Парафіяльних зборів;

б) подає на розгляд та затвердження Парафіяльних зборів плани господарської діяльності, річні плани витрат та фінансові звіти;

в) відповідає за збереження та утримання в належному порядку храмових будівель, інших споруд, будівель, приміщень і прилеглих територій, земельних ділянок, що належать парафії, і всього майна, що перебуває у власності або користуванні парафії, і веде його облік;

г) набуває потрібне для парафії майно, веде інвентарні книги;

д) вирішує поточні господарські питання;

е) розпоряджається коштами парафії з відома і під контролем настоятеля і веде їх облік;

ж) забезпечує парафію необхідним майном;

з) надає житло членам причту парафії у тих випадках, коли вони його потребують;

з) за погодженням настоятеля та відповідно до штатного розкладу приймає робітників і службовців на роботу;

к) піклується про охорону та красу храму, про підтримання благочиння та порядок під час богослужінь і хресних ходів;

л) здійснює контакти з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями та громадянами;

м) піклується про забезпечення храму всім необхідним для благоліпного звершення богослужінь.

47. Члени Парафіяльної ради можуть бути виведені зі складу Парафіяльної ради рішенням Парафіяльних зборів або розпорядженням єпархіального архієрея за наявності належних підстав.

48. Голова Парафіяльної ради – церковний староста, представляє Парафіяльну раду в ділових, фінансово-господарських та адміністративних питаннях, а також у суді; в необхідних випадках видає доручення.

Примітка: Парафіяльні збори мають право у разі необхідності доручити будь-якому своєму повноправному члену ведення справ з цивільними організаціями, а також захист інтересів парафії в суді.

49. З благословення єпархіального архієрея головою Парафіяльної ради може бути обраний настоятель.

50. Всі документи, що офіційно виходять від парафії, підписують настоятель та голова Парафіяльної ради – церковний староста. У разі, якщо головою Парафіяльної ради є настоятель, другий підпис належить скарбнику.

51. Банківські та інші фінансові документи підписують голова Парафіяльної ради і скарбник. У цивільних правовідносинах скарбник виконує обов’язки головного бухгалтера. Скарбник здійснює облік і зберігання грошових коштів, пожертвувань та інших надходжень, складає річний фінансовий звіт. Парафія веде бухгалтерську звітність.

52. У разі переобрання Парафіяльними зборами або зміни єпархіальним архієреєм складу Парафіяльної ради, а також у разі переобрання, відсторонення єпархіальним архієреєм або смерті голови Парафіяльної ради, Парафіяльні збори утворюють комісію з трьох членів, яка складає акт про наявність майна і грошових коштів. Парафіяльна рада приймає матеріальні цінності на підставі цього акта.

53. Обов’язки помічника голови Парафіяльної ради визначаються Парафіяльними зборами.

54. До обов’язків скарбника входить облік і збереження грошових сум та інших пожертвувань, ведення прибутково-видаткових книг, здійснення за вказівкою голови Парафіяльної ради фінансових операцій у межах бюджету і складання річного фінансового звіту.

6. Ревізійна комісія

55. Парафіяльні збори з числа своїх членів обирають Ревізійну комісію парафії, що складається з голови і двох членів, терміном на три роки. Ревізійна комісія підзвітна Парафіяльним зборам. Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність парафії, збереження і облік майна, його використання за призначенням, проводить щорічну інвентаризацію, ревізує зарахування пожертвувань і надходжень і витрати коштів. Результати перевірок та відповідні пропозиції Ревізійна комісія подає на розгляд Парафіяльних зборів.

У разі виявлення зловживань Ревізійна комісія негайно інформує про те єпархіальну владу.

56. Право ревізії фінансової і господарської діяльності парафії і парафіяльних установ належить також єпархіальному архієрею.

57. Члени Парафіяльної ради та Ревізійної комісії не можуть перебувати в близькій спорідненості.

58. До обов’язків Ревізійної комісії входить:

а) регулярна ревізія, що включає перевірку наявності грошових коштів, законності і правильності зроблених витрат та ведення парафією видаткових книг;

б) нагляд за станом майна;

в) щорічна інвентаризація;

г) контроль за зняттям кухлів і пожертвами.

59. Ревізійна комісія складає акти про проведені перевірки і подає їх на чергове або надзвичайне засідання Парафіяльних зборів. За наявності зловживань, нестачі майна або грошових коштів, а також при виявленні помилок у веденні й оформленні фінансових операцій, Парафіяльні збори приймають відповідне рішення. Вони мають право пред’явити позов у суді, попередньо отримавши на це згоду єпархіального архієрея.

Архів матеріалів:

« Жовтень 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Яндекс.Метрика

RSS лента

© 2010-2021 Протоієрей Ростислав Ярема. Всі права збережені. При копіюванні інформації посилання на сайт Патріарх всієї Русі - обов'язково.
Перейти на мобільну версію