ГОЛОВНА   Новини   ПРО ПРОЕКТ   РЕДАКЦIЯ   КОНТАКТИ  
Почтовая форма

Посилання:

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Наші банери:

Послухати молитви

Архієрейський Собор Руської Православної Церкви 2013 р.

Положення про матеріальну і соціальну підтримку священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви, а також членів їх сімей

Документ прийнятий Архієрейським Собором Руської Православної Церкви 4 лютого 2013 року.

***

Освячений Архієрейський Собор Руської Православної Церкви

(2-5 лютого 2013 року)

Положення про матеріальну і соціальну підтримку священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви, а також членів їх сімей

Пам’ятаючи про християнський обов’язок турботи про ближніх, в тому числі архіпастирях, пастирях, чернецтву і мирянах, трудящих і ті хто потрудилися в ім’я Христове, про сім’ї, вдів і сиріт церковних трудівників; а також маючи на увазі невисокий матеріальний рівень життя значної частини духовенства і церковних працівників у порівнянні з іншими соціально активними верствами населення, Освячений Архієрейський Собор приймає це Положення.

I. Забезпечення священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством

Єпархіальним архієреям, благочинним, настоятелям парафій, намісникам, ігуменам і ігуменям монастирів, а також керівникам загальноцерковних і єпархіальних структур, духовних освітніх установ, належить забезпечити неухильне дотримання чинного законодавства в галузі забезпечення соціальних гарантій, передбачених для священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій, в зокрема:

a. надання обов’язкових соціальних гарантій, передбачених законодавством країн, в яких несуть служіння або трудяться зазначені особи;

b. своєчасних виплат в установленому порядку і за наявності передбачених законом підстав гарантованої допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, а також при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею встановленого віку;

c. щорічного надання всім священно-і церковнослужителям, за винятком насельників монастирів, а також працівникам релігійних організацій гарантованої відпустки в обсязі, передбаченому законодавством.

II. Матеріальне забезпечення нужденних священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви, а також членів їх сімей

II.1 До нужденних священнослужителям, церковнослужителям та працівникам релігійних організацій Руської Православної Церкви відносяться особи, які є членами сімей, доходи яких на одного члена сім’ї нижче встановленого в регіоні прожиткового мінімуму.

Членами сім’ї нужденного священнослужителя, церковнослужителя і працівника релігійної організації Руської Православної Церкви є також, що знаходяться на його утриманні непрацездатні батьки; чоловік (дружина); проживаючі разом з ним неповнолітні діти.

Потребуючими членами сім’ї померлого священнослужителя, церковнослужителя і працівника релігійних організацій Руської Православної Церкви є особи, перелічені в абзаці другому цього пункту і є членами сімей, доходи яких на одного члена сім’ї нижче встановленого в регіоні прожиткового мінімуму.

За поданням єпархіальної піклувальної комісії єпархіальний архієрей має право прийняти рішення про віднесення до нужденних, крім перерахованих у даному пункті категорій, та інших категорій осіб з числа священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви, а також членів їх сімей.

II.2 У структурі кожної єпархії слід створити (без прав юридичної особи) єпархіальну комісію з піклування про нужденних священнослужителів, церковнослужителів та працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви, а також членів їх сімей (далі – «єпархіальна опікунська комісія»). Як виняток в єпархіях з невеликою кількістю парафій функції єпархіальної піклувальної комісії можуть бути покладені на інший структурний підрозділ єпархії, на що єпархіальним архієреєм запитується згода Патріарха Московського і всієї Русі.

До складу єпархіальної піклувальної комісії входять:

a. представник єпархіального відділу з соціального служіння та благодійності;

b. представник єпархіальної ревізійної комісії;

c. клірики чи миряни, призначені єпархіальним архієреєм і обрані єпархіальним зібранням – на паритетних засадах.

Члени єпархіальної піклувальної комісії не можуть складатися в близькій спорідненості між собою, а також з головою і членами єпархіальної ради.

Голова єпархіальної піклувальної комісії призначається єпархіальним архієреєм з числа її членів. До складу комісії рекомендується включати по можливості осіб з економічною та юридичною освітою.

II.3 У разі дефіциту фінансових коштів і, отже, нездатності приходу забезпечувати священнослужителів і церковнослужителів, а також утримувати парафіяльне господарство, єпархіальна опікунська комісія доповідає про це єпархіальному архієрею для прийняття ним відповідного рішення.

II.4 Єпархіальна опікунська комісія реагує на звернення, пов’язані з невиплатою або недостатнім обсягом утримання священнослужителів і церковнослужителів, а також заробітної плати працівникам релігійних організацій, доповідаючи про такі звернення єпархіальному архієрею. Конфліктні ситуації, що виникають при труднощах з виплатою коштів, вирішуються єпархіальним архієреєм з урахуванням доповіді єпархіальної піклувальної комісії.

II.5 Благочинним, а в межах кожного приходу – настоятелям слід дбати про те, щоб ні на одному приході не було нужденних священно-і церковнослужителів, а також слід своєчасно подавати відомості про таких єпархіальному архієрею.

У великих єпархіях при благочинницьких округах (вікаріатствах), з благословення єпархіального архієрея, можуть створюватися опікунські комісії такого ж призначення, як і при єпархіях. Їх склад визначається єпархіальним архієреєм. Координація та контроль за діяльністю таких опікунських комісій покладаються на єпархіальну опікунську комісію.

У річний звіт благочинного (вікаріатства) слід включати розділ, присвячений матеріальному і соціальному забезпеченню священнослужителів, церковнослужителів і працівників парафій, що входять до благочиння (вікаріатство).

Створення піклувальних комісій при благочиннях (вікаріатствах) не є перешкодою для звернення нужденних осіб безпосередньо в єпархіальну опікунську комісію.

II.6 При доведеній відсутності можливості приходу самостійно нести витрати по утриманню священнослужителів, церковнослужителів і з виплати заробітної плати працівникам приходу, благочинні повинні інформувати про сформовану ситуацію єпархіального архієрея.

II.7 У необхідних випадках, у тому числі при важкій хворобі і в надзвичайній ситуації, єпархіям рекомендується за рахунок власних коштів і (або) за рахунок коштів створених єпархіями благодійних фондів надавати благодійну допомогу нужденним священнослужителям, церковнослужителям та працівникам релігійних організацій Руської Православної Церкви, а також членам їх сімей у розмірі, що визначається єпархіальним архієреєм за поданням єпархіальної піклувальної комісії.

II.8 Допомога, яка надається єпархіальною піклувальню комісією, може бути як одноразовою, так і цільовою регулярною виплатою.

II.9 Настоятелі повинні стежити за тим, щоб на парафіях розміри грошового утримання між священиками, між дияконами, між церковнослужителями при рівному службовому навантаженні (включаючи звершення треб, богослужінь, а також здійснення інших парафіяльних послухів) істотно не розрізнялися. Відповідальні працівники храмів, в тому числі помічники настоятелів і голів парафіяльних рад, скарбники, відповідальні за освітню, соціальну та молодіжну роботу і т.д., за умови їх повної зайнятості на приході і відсутності інших доходів, повинні отримувати зарплатню, по можливості орієнтуючись на середню заробітну плату по регіону для соціальних працівників. Аналогічні правила застосовуються щодо працівників єпархій та благочиній. Регенти, читці, співаючі, вівтарники, просфорники, сторожа, прибиральниці, свічниці і т.д. отримують заробітну плату виходячи з реальних трудовитрат.

II.10 Розмір заробітної плати працівників, які перебувають у трудових відносинах з єпархіями, парафіями, включаючи працівників, відповідальних за освітню, соціальну та молодіжну діяльність єпархії (приходу, благочиння), регентів, співаючих, читців, псаломщиків, співробітників бухгалтерії і т.д. , повинен бути визначений в штатному розкладі, виходячи з реальної зайнятості працівника, його кваліфікації та обсягу роботи. У будь-якому випадку розмір такої заробітної плати не повинен бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці.

II.11 Розмір зарплатні священнослужителів і церковнослужителів, а також заробітну плату працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви рекомендується індексувати відповідно до інфляції.

II.12 У річних звітах благочинь, парафій, монастирів, духовних шкіл і т.д. мають міститися відомості про штатних розкладах парафій, які з благословення єпархіального архієрея можуть використовуватися єпархіальною піклувальною комісією при підготовці рекомендацій єпархіальному архієрею по наданню матеріальної підтримки священнослужителям, церковнослужителям та працівникам релігійних організацій.

III. Єпархіальні благодійні фонди (каси взаємодопомоги)

З метою надання благодійної допомоги священнослужителям, церковнослужителям та працівникам релігійних організацій Руської Православної Церкви, що знаходиться у важкій життєвій ситуації, єпархіям рекомендується засновувати благодійні фонди, які діють в тих же цілях, що і відомі в церковній практиці каси взаємодопомоги. Джерелами формування коштів благодійного фонду (каси взаємодопомоги) є відрахування від єпархіального управління, парафій, монастирів, подвір’їв, а також благодійні пожертвування.

IV. Забезпечення тих, що знаходяться на покої Преосвященних архієреїв

IV.1 Священний Синод, почисляючи на покій єпархіального або вікарного архієрея, визначає місце його перебування на покої на території єпархії Руської Православної Церкви, ставропігійного або єпархіального монастиря. При визначенні місця перебування архієрея на покої враховуються, по можливості, його побажання.

IV.2 Священним Синодом і Синодом Самокерованих Церков, Екзархатів і Митрополичих округів затверджуються списки єпархій для можливого перебування на покої тих архієреїв, які, подаючи прохання про почислення на покій, залишать місце свого подальшого перебування на розсуд Патріарха Московського і всієї Русі та Священного Синоду.

IV.3 Єпархії, включені в передбачений пунктом IV.2 цього Положення перелік, надають перебуваючим у них на покої архієреям благоустроєне жиле приміщення і забезпечують надання даними архієреям матеріального утримання за рахунок власних коштів і (або) за рахунок коштів благодійного фонду, заснованого єпархією (ставропігійним або єпархіальним монастирем), а також за участю єпархій, що були останнім місцем архієрейського служіння перебуваючих на покої Преосвященних.

IV.4 Матеріальне утримання складається з таких витрат:

a. благодійна допомога, що надається єпархією, колишньою останнім місцем служіння архієрея, в розмірі архієрейського окладу;

b. оплата роботи обслуговуючого персоналу, медичних послуг, ремонту житла, господарських і транспортних потреб, здійснювана за рахунок єпархії, яка прийняла архієрея для перебування на покої.

IV.5 Єпархіальним архієреям, в єпархіях яких перебувають на покої архієреї, слід в щорічних єпархіальних звітах, що направляються в Московську Патріархію, надавати інформацію про види і розміри витрат, передбачених пунктом IV.4 цього Тимчасового Положення.

IV.6 Перебуваючий на покої архієрей може виконувати обов’язки ігумена монастиря або настоятеля парафії або бути приписаним до монастиря чи приходу. У такому випадку відповідні монастирі або парафії надають тим хто перебувають у них на покої архієреям благоустроєне жиле приміщення, виплачують їм утримання і забезпечують їх обслуговування.

V. Особливості піклування про окремі категорії нужденних священнослужителів і церковнослужителів

V.1 Парфіям, що координуються при спостереженні благочинних, слід щорічно складати та подавати на ім’я єпархіального архієрея реєстр перебуваючих на покої або престарілих та (або) що мають інвалідність I групи, нужденних священнослужителів, церковнослужителів даних парафій.

Пристарілими є священно-і церковнослужителі, які досягли віку 75 років.

V.2 У тому випадку, якщо перебуваючий на покої або престарілий і (або), що  має інвалідність I групи священнослужитель, церковнослужитель приходу єпархії не може виконувати будь-яке служіння і потребує матеріальної підтримки, він повинен забезпечуватися з коштів приходу, який є останнім місцем його служіння, або іншого приходу, за вказівкою єпархіального архієрея або за рахунок коштів єпархіального благодійного фонду.

V.3 У тому випадку, якщо перебуваючий на покої або престарілий і (або), що  має інвалідність I групи священнослужитель, церковнослужитель приходу єпархії в силах нести церковне служіння, він може бути приписаний до приходу або монастиря для посильного несення богослужбовоїчереди; даний прихід (монастир ) виплачує йому заробітну плату.

V.4 На території єпархій рекомендується створювати (у тому числі при єпархіальних монастирях) соціальні центри для піклування про людей похилого віку священнослужителів і церковнослужителів, а також працівниках релігійних організацій Руської Православної Церкви, в тому числі інвалідів, яким за станом здоров’я необхідний постійний догляд.

VI. Матеріальна допомога нужденним членам сімей померлих священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви

VI.1 Єпархіальній піклувальній комісії, благочиням та парафіям слід щорічно складати реєстр нужденних членів сімей померлих священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви.

VI.2 Потребуючим членам сімей померлих священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви може бути надана матеріальна благодійна допомога за рахунок коштів єпархії, парафії чи єпархіального благодійного фонду. Тривалість благодійної матеріальної допомоги таким особам визначається єпархіальною піклувальною комісією, виходячи з їх реального матеріального становища.

VI.3 Якщо нужденні члени сімей померлих священнослужителів, церковнослужителів і працівників релігійних організацій Руської Православної Церкви не отримують необхідну матеріальну благодійну допомогу, вони можуть звернутися до єпархіального архієрея через єпархіальну опікунську комісію.

VI.4 У разі переїзду зазначених осіб за межі єпархії, єпархіальна опікунська комісія надає дані про нужденних кліриків в канцелярію тієї єпархії, в яку переїхали дані особи, для розгляду та надання матеріальної допомоги приймаючої єпархією.

VI.5 Питання про матеріальну підтримку членів сімей священнослужителів, вивержених з сану або заборонених в священнослужінні, вирішується єпархіальним архієреєм з урахуванням рекомендацій єпархіальної піклувальної комісії.

VI.6 Питання про матеріальну підтримку священнослужителів, вивержених з сану або заборонених в священнослужінні, не є предметом розгляду єпархіальної піклувальної комісії.

VI.7 У разі смерті священнослужителя членам сім’ї покійного, що постійно проживали разом з ним до моменту його смерті в будівлі (приміщенні), що належить релігійній організації, за рішенням єпархіального архієрея може бути надано інше приміщення, придатне для проживання, при відсутності у них власного житла .

VII. Дія даного Положення

VII.1 Норми даного документа поширюються на немонашествуюче духовенство, яке несе своє служіння в монастирях, архієрейських і монастирських подвір’ях, а також на членів сімей таких кліриків.

VII.2 У Самокерованих Церквах дане Положення діє з урахуванням їх статутів.

За матеріалами сайту РПЦ

Патріарх.ua

Архієрейський Собор РПЦ

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Архів матеріалів:

« Вересень 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Яндекс.Метрика

RSS лента

© 2010-2021 Протоієрей Ростислав Ярема. Всі права збережені. При копіюванні інформації посилання на сайт Патріарх всієї Русі - обов'язково.
Перейти на мобільну версію