ГОЛОВНА   Новини   ПРО ПРОЕКТ   РЕДАКЦIЯ   КОНТАКТИ  
Почтовая форма

Посилання:

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Наші банери:

Послухати молитви

Архієрейський Собор Руської Православної Церкви

Визначення

Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада – 2 грудня 2017 року.

З огляду на особливий статус широкої автономії Української Православної Церкви, керівний центр якої знаходиться в Києві, Священний Синод представив Архієрейському Собору пропозицію, яка надійшла від Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, виділити в самостійну главу положення Статуту Російської Православної Церкви (далі – Статут), що стосуються Української Православної Церкви, керівний центр якої знаходиться в Києві.

Крім того, в міжсоборний період Священний Синод схвалив ряд змін в порядок канонізації подвижників благочестя в лику місцевошанованих святих і в порядок їх подальшого загальноцерковного прославлення (журнал № 66 від 15 липня 2016 року), що вимагає відображення в Статуті Руської Православної Церкви.

Священним Синодом були утворені нові структури Російської Православної Церкви в зарубіжжі (журнал № 99 від 21 жовтня 2016 року і журнал № 116 від 27 грудня 2016 року). Необхідно передбачити їх представництво на Помісних Соборах.

Беручи до уваги встановлення, описані в схваленому Архієрейським Собором Положенні про монастирі і чернецтво, слід внести корективи в порядок управління монастирськими садибами, згаданими в Статуті.

Крім цього, пропонується внести уточнення до Статуту, виключивши передачу Патріаршого місцеблюстителя Патріаршої прерогативи нагороджувати архієреїв нагородами Російської Православної Церкви.

Нарешті, в зв `язку із зверненням від Патріаршого Екзарха всієї Білорусі та Синоду Білоруського Екзархату, Священний Синод представив Архієрейському Собору пропозиції щодо внесення змін до Положення про суд Руської Православної Церкви.

З урахуванням викладеного Освячений Архієрейський Собор постановляє:

 1. Внести такі зміни до Статуту Руської Православної Церкви:
 2. Включити до Статуту після глави IХ нову главу нижченаведеного змісту, зі зміною нумерації наступних глав:

«Глава X. Українська Православна Церква

 1. Українська Православна Церква є самокерованою з правами широкої автономії.
 2. Українській Православній Церкві надано незалежність і самостійність в її управлінні відповідно до Ухвалою Архієрейського Собору Руської Православної Церкви 25-27 жовтня 1990 року «Про Української Православної Церкви».
 3. У своєму житті і діяльності Українська Православна Церква керується Ухвалою Архієрейського Собору Руської Православної Церкви 1990 року «Про Української Православної Церкви», Грамотою Патріарха Московського і всієї Русі 1990 року і Статутом Української Православної Церкви, який затверджується її Предстоятелем та схвалюється Патріархом Московським і всієї Русі.
 4. Органами церковної влади і управління Української Православної Церкви Київського Патріархату є її Собор і Синод, очолювані її Предстоятелем, що носять титул «Блаженніший митрополит Київський і всієї України». Центр управління Української Православної Церкви знаходиться в місті Києві.
 5. Предстоятель Української Православної Церкви обирається єпископатом Української Православної Церкви та благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі.
 6. Ім’я Предстоятеля поминається в усіх храмах Української Православної Церкви після імені Патріарха Московського і всієї Русі.
 7. Архієреї Української Православної Церкви обираються її Синодом.
 8. Рішення про утворення чи ліквідацію єпархій, що входять в Українську Православну Церкву, і про визначення їх територіальних кордонів приймаються її Синодом з подальшим затвердженням Архієрейським Собором.
 9. Архієреї Української Православної Церкви Київського Патріархату є членами Помісного і Архієрейських Соборів і беруть участь в їх роботі відповідно до розділів II і III цього Статуту і в засіданнях Священного Синоду.
 10. Рішення Помісного і Архієрейського Соборів є обов’язковими для Української Православної Церкви.
 11. Рішення Священного Синоду діють в Українській Православній Церкві з урахуванням особливостей, визначених самостійним характером її управління.
 12. В Українській Православній Церкві діє власна вища церковно-судова інстанція. При цьому суд Архієрейського Собору є церковному судом вищої інстанції для Української Православної Церкви.

У межах Української Православної Церкви такі канонічні заборони, як довічне заборона в священнослужінні, виверження з сану, відлучення від Церкви, накладаються єпархіальним архієреєм з наступним затвердженням митрополитом Київським і всієї України і Синодом Української Православної Церкви.

 1. Українська Православна Церква отримує святе миро від Патріарха Московського і всієї Русі ».
 2. Виключити з голови ХI Статуту статтю 18.
 3. Викласти пункт д) статті 5 глави III ( «Архієрейський Собор») Статуту в такій редакції: «д) канонізація святих і загальноцерковне прославляння місцевошанованих святих»;
 4. Внести до статті 25 глави V Статуту ( «Священний Синод») пункт такого змісту: «ф) канонізація місцевошанованих святих і винесення питання про їх загальноцерковне прославляння на розгляд Архієрейського Собору»;
 5. Викласти пункт в) статті 15 глави IV Статуту в такій редакції: «в) Місцеблюститель виконує обов’язки Патріарха Московського і всієї Русі так, як вони викладені в статті 7 глави IV цього Статуту, крім пунктів ц, ч і е».
 6. Доповнити статтю 4 глави IX ( «Церковний суд»), виклавши її в такій редакції:

«Суд в Російській Православній Церкві здійснюється церковними судами наступних інстанцій:

а) єпархіальними судами, мають юрисдикцію в межах своїх єпархій;

б) вищими церковно-судовими інстанціями Української Православної Церкви, Автономних і самокерованої Церкви, Російської Православної Церкви Закордоном, екзархатів і Митрополичих округів (при наявності в зазначених частинах Російської Православної Церкви вищих церковно-судових інстанцій) – з юрисдикцією в межах відповідних частин Російської Православної Церкви;

в) вищим загальноцерковним судом, з юрисдикцією в межах Російської Православної Церкви за винятком Української Православної Церкви;

г) судом Архієрейського Собору, з юрисдикцією в межах всієї Російської Православної Церкви ».

 1. У всіх статтях Статуту, де згадується «Загальноцерковний суд», змінити його іменування на «Вищий загальцерковний суд».
 2. Викласти статтю 9 глави XVII ( «Монастирі») Статуту в такій редакції:

«Монастирі можуть мати подвір’я. Обійстям іменується громада православних християн, що складається у веденні монастиря і знаходиться за його межами. Діяльність подвір’я регламентується статутом того монастиря, до якого дане подвір’я відноситься, і своїм власним громадянським статутом. Подвір’я в церковно-ієрархічному (канонічному) порядку підпорядковане єпархіальному архієрею єпархії, на території якого воно перебуває, а в господарському – того ж архієрея, що й монастир. У разі, якщо подвір’я розташовується на території іншої єпархії, то за богослужінням в храмі подвір’я підноситься як ім’я єпархіального архієрея, так і ім’я архієрея, на території єпархії якого знаходиться подвір’я ».

 1. Внести такі зміни до Положення про церковний суд Руської Православної Церкви:
 2. У всіх статтях Положення про церковний суд, де згадується «Загальноцерковний суд», змінити його іменування на «Вищий загальцерковний суд».
 3. Доповнити третій абзац пункту 2 статті 1 Положення про церковний суд, виклавши його в такій редакції:

«2. Судова система Російської Православної Церкви включає наступні церковні суди:

 • єпархіальні суди з юрисдикцією в межах відповідних єпархій;
 • вищі церковно-судові інстанції Української Православної Церкви, Автономних і самокерованих Церкв, Російської Православної Церкви Закордоном, екзархатів і Митрополичих округів (при наявності в зазначених частинах Російської Православної Церкви вищих церковно-судових інстанцій) – з юрисдикцією в межах відповідних частин Руської Православної Церкви;
 • вищий загальцерковний суд – з юрисдикцією в межах Російської Православної Церкви, за винятком Української Православної Церкви;
 • Архієрейський Собор Руської Православної Церкви – з юрисдикцією в межах всієї Російської Православної Церкви ».
 1. Доповнити пункт 2 статті 31 Положення про церковний суд, виклавши його наступним чином:

«2. Архієрейський Собор розглядає в якості церковного суду другої інстанції справи щодо архієреїв:

 • розглянуті Вищим загальноцерковним судом першої інстанції і направлення Патріархом Московським і всієї Русі або Священним Синодом на розгляд Архієрейського Собору для винесення остаточного рішення;
 • за апеляційними скаргами архієреїв на які вступили в законну силу рішення Вищого загальноцерковного суду першої інстанції і вищих церковно-судових інстанцій Української Православної Церкви, Автономних і самокерованої Церкви.

Священний Синод або Патріарх Московський і всієї Русі має право направити на розгляд Архієрейського Собору інші справи, підсудні нижчестоящим церковним судам, в разі, якщо ці відносини вимагають авторитетного судово-соборного рішення ».

 1. Викласти пункт 2 статті 28 Положення про церковний суд в такій редакції:

«Вищий загальцерковний суд розглядає в якості апеляційної інстанції, в порядку, передбаченому главою 6 цього Положення, справи:

 • розглянуті єпархіальними судами і спрямовані єпархіальними архієреями до Вищого загальцерковний суд для остаточного вирішення;
 • за апеляційними скаргами сторін на рішення єпархіальних судів;
 • розглянуті вищими церковно-судовими інстанціями Автономних і самокерованих Церкв, Російської Православної Церкви Закордоном, екзархатів і Митрополичих округів (при наявності в зазначених частинах Російської Православної Церкви вищих церковно-судових Інстанцій) і передані предстоятелями відповідних частин Руської Православної Церкви до Вищого загальцерковний суд;
 • за апеляційними скаргами сторін на рішення вищих церковно-судових інстанцій Автономних і самокерованої Церкви, Російської Православної Церкви Закордоном, екзархатів і Митрополичих округів (при наявності в зазначених частинах Російської Православної Церкви вищих церковно-судових інстанцій).

Дана стаття не поширюється на Українську Православну Церкву ».

 1. Виключити пункт 6 статті 50 Положення про церковний суд.
 2. Доповнити главу 6 Положення про церковний суд новою статтею такого змісту зі зміщенням нумерації наступних статей:

«Розгляд справ у окремих вищих церковно-судових інстанціях.

 1. Апеляційні скарги на рішення єпархіальних судів єпархій Автономних і самокерованої Церкви, Російської Православної Церкви Закордоном, екзархатів і Митрополичих округів направляються до вищих церковно-судові інстанції зазначених частин Російської Православної Церкви (при наявності в таких вищих церковно-судових інстанцій).
 2. Вищий загальцерковний суд розглядає апеляційні скарги на рішення, прийняті як в першому розгляді, так і в апеляційному порядку вищими церковно-судовими інстанціями Автономних і самокерованої Церкви, Російської Православної Церкви Закордоном, екзархатів і Митрополичих округів.
 3. Ця стаття не поширюється на Українську Православну Церкву ».

III. Викласти пункт 15 статті 2 Положення про склад Помісного Собору в такій редакції:

«За два делегата – одному клірику і одному мирянину:

 від Патріарших парафій у США,

 від Патріарших парафій у Канаді,

 від Патріарших парафій у Італії,

 від Патріарших парафій у Фінляндії,

 від Патріарших парафій у Туркменістані,

 від Патріарших парафій у Республіці Вірменія,

 від Патріарших парафій у Королівстві Таїланд і парафій Московського Патріархату в Південно-Східній і Східній Азії.

Делегати обираються таємним голосуванням на зборах представників парафій в кожному із зазначених парафіяльних об’єднань. Процедуру обрання встановлює ці збори.

Вибрані делегати затверджуються Патріархом (в період местоблюстітельство – Священним Синодом).

Церковні установи в далекому зарубіжжі, що не входять до складу єпархій або парафіяльних об’єднань, перерахованих в цій статті, представлені на Помісному Соборі керівником Управління з закордонних установ ».

Інформаційна служба Архієрейського Собору

Патріарх.ua

Архієрейський Собор РПЦ

Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви
Архієрейського Собору до кліру, чернецтва і всіх вірних чад Руської Православної Церкви
про нагороди Руської Православної Церкви
Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви
Святішого Патріарха Кирила на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Президенту Російської Федерації В.В. Путіну
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Президенту Республіки Білорусь А.Г. Лукашенко
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Прем'єр-міністру Республіки Молдова И.Н. Додону
Святішого Патріарха Кирила від імені учасників Архієрейського Собору Президенту Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєву
митрополита Київського і всієї України Онуфрія на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)
митрополита Крутицького і Коломенського Ювеналія на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)
Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви "Про загальноцерковне прославлення ряду місцевошанованих святих"
Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада – 2 грудня 2017 року. З огляду на особливий статус широкої автономії Української Православної Церкви, керівний центр якої знаходиться в Києві, Священний Синод представив Архієрейському Собору пропозицію, яка надійшла від Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, виділити в самостійну главу положення Статуту Російської Православної […]
Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада – 2 грудня 2017 року. У зв’язку із закінченням терміну повноважень наступних членів Загальноцерковного суду: митрополита Катеринодарського і Кубанського Ісидора (голова), митрополита Володимирського і Суздальського Євлогія, митрополита Брянського і Севського Олександра (секретар), на підставі пункту 1 статті 29 Положення про церковний суд Руської Православної Церкви […]
про монастирі та ченців
Освященного Архієрейського Собору Руської Православної Церкви «Про звернення колишнього митрополита Київського і всієї України Філарета»
Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон виступив з коментарем у зв’язку з поширенням у ЗМІ некоректної інформації про звернення колишнього митрополита Київського і всієї України Філарета до Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирилу і єпископату Російської Православної Церкви від 16 листопада 2017 року. На жаль, агентство «Інтерфакс» в своєму повідомленні […]
Документ прийнятий на Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 29 листопада - 2 грудня 2017 року.
Освяченого Архієрейського Собору Руської Православної Церкви (29 листопада ― 2 грудня 2017 року)

Архів матеріалів:

« Жовтень 2020 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Яндекс.Метрика

© 2010-2020 Протоієрей Ростислав Ярема. Всі права збережені. При копіюванні інформації посилання на сайт Патріарх всієї Русі - обов'язково.
Перейти на мобільну версію